top of page

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele (door de handen uitgevoerde) methode die gebaseerd is op principes uit de anatomie, embryologie, neurologie en fysiologie. Onderzoek en behandeling vinden plaats vanuit een totaalbenadering van de klacht. Daarvoor worden 3 systemen onderzocht:

1. het bewegingsapparaat (wervelkolom, botten, gewrichten en spieren)

2. het orgaansysteem (inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel)

3. het craniosacrale systeem (schedel, hersenvliezen, ruggenmergvliezen en hersenvocht)

Het uitgangspunt hierbij is dat het lichaam een eenheid is. De 3 genoemde systemen zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu.

Functioneert een deel van het lichaam niet goed, dan beïnvloedt dat ook de rest van het lichaam. Als een deel van het lichaam niet goed kan bewegen, dan kan dat klachten veroorzaken. Omdat alle weefsels met elkaar in verbinding staan, kan pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Een osteopaat onderzoekt waar in het lichaam de beweging geblokkeerd is en herstelt de samenwerking tussen de verschillende weefsels.

Een osteopaat werkt uitsluitend met zijn of haar handen. Er wordt los gemaakt wat los moet zitten en herstelt zo het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

bottom of page